Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Správa o prostriedkoch na kampaň